CENÍK ODVOZ ODPADŮ: KONTEJNERY AVIA & KONTEJNERY ABROLL

Nabízíme své služby v těchto oblastech - odvoz odpadu, sutí a zemní práce, nákladní automobilová doprava, prodej stavebních materiálů, písků a zeminy, vykupujeme a odvážíme suť. Provádíme

Odvoz odpadů nonstop

základní stavební práce. Soustřeďujeme se na drobnou klientelu, soukromé subjekty. K našim dalším činnostem patří vyklízecí práce, při kterých odpad odvážíme na skládku.

Odvoz sutí

Objem Cena bez DPH
3 m3 1450 Kč
6 m3 2680 Kč
8 m3 3280 Kč

 

Odpady dřevo

Objem Cena bez DPH
3 m3 1800 Kč
5 m3 2000 Kč
10 m3 2500 Kč
18 m3 4500 Kč
22 m3 5300 Kč

 

V ceníku jsou zmíněny ceny za odvoz odpadů včetně dopravy. Provádíme dále terenní úpravy jako například návoz zeminy, úpravy zahrad, zhotovujeme drenážní výkopy, včetně drenážních

Zemní práce, Traktor bagr

potrubí, připravujeme terén pro výstavbu rodinných domků. Naše firma již tradičně nabízí prodej písku různých parametrů, prodej kameniva a prodej recyklované ornice.

Odvoz zeminy

Objem Cena bez DPH
3 m3 1650 Kč
6 m3 2880 Kč
8 m3 3490 Kč

 

Ostatní odpady - těžké

Objem Cena bez DPH
6 m3 2980 Kč
8 m3 3976 Kč
12 m3 8946 Kč
22 m3 10930 Kč
10 m3 / 3t 
bourání jádra
8000 Kč

 

V neposlední řadě se nově zabýváme výstavbou moderních oplocení rodinných domků, zdí, plotů zvané gabiony. Gabiony zhotovujeme včetně zasazení vrat nebo dveří. Prodáváme staré použité cihly,


Cena za odvoz odpadu

které jsou vhodné na výstavbu méně náročných staveb a dodáváme dřevo na topení zdarma. Platíte pouze za nákladní dopravu. Naše ceny jsou velmi příznivé.

Ostatní odpady - lehké

Objem Cena bez DPH
3 m3 / 3 t 2180 Kč
5 m3 / 3 t 2700 Kč
10 m3 / 3 t 3475 Kč

 

 

Nabízíme též odvoz odpadu s obsahem azbestu. Cena záleží na množství, procentuálním zastoupení azbestu v odpadu a místě nakládky. Na další stránce velikosti našich kontejnerů.

Provádíme dovoz stavebního materiálu, písku, betonu a štěku. Ze zemních prací jsou to zejména strojové pomocí traktor bagru, bobka a minirypadla. Používáme též hydraulické kladivo.

Ceny za odvoz odpadů, odvoz sutí, odvoz zeminy a ostatních odpadů jsou konečné VČETNĚ DOPRAVY a uložení odpadu na skládku.


 
WebMedie
Trykkeri kontorstole Renault
seo konference CMS